Priser

1400 kr – 50 min konsultasjon
Ved fullstendige utredninger av barn og voksne med skriftlig rapport egne pakker priser

Ceny

1400kr konsultacja – 50 min
Całościowa diagnostyka dziecka lub osoby dorosłej cena rozszerzona

Når det gjelder diagnostikk av barn og ungdom gjelder det en pakkepris som inkluderer diagnostikk (intervju foresatte, observasjon av barnet, kartlegging med aktuelle tester, innhenting av komparentopplysninger) og oppsummerende notat, pris fra 5000 kr og oppover

Kontakt